Biuro projektowe

Oferta

Czym się zajmujemy?

Projekty architektoniczno – budowlane oraz kompleksowe projekty budowlano wykonawcze.


 

Z zakresu inżynierii ruchu drogowego projekty:

- dróg,

- zjazdów,

- organizacji ruchu,

- oznakowania dróg.


 

 

Projekty obiektów inżynierskich:

- mostów,

- wiaduktów,

- estakad,

- kładek dla pieszych,

- tuneli,

- przejść podziemnych,

- przepustów,

- konstrukcji oporowych.


 Projekty infrastruktury technicznej w pasie drogowym:

- linii elektroenergetycznych niskiego i wysokiego napięcia,

- linii telekomunikacyjnych,

- przewodów kanalizacyjnych i wodociągowych,

- przewodów gazowych,

- przewodów ciepłowniczych,

- urządzeń wodnych i melioracji.
Projekty wystroju wnętrz budynku.


 

Oceny stanu technicznego obiektów budowlanych min.:

- ekspertyzy i konsultacje techniczne.


 

Inwentaryzacje budowlane.

Prowadzenie książki obiektu budowlanego oraz nadzór nad obiektami (zgodnie z Prawem budowlanym):

- przeglądy okresowe,

- przeglądy coroczne,

- przeglądy szczegółowe.


 

Zastępstwo inwestycyjne.

Pomoc przy uzupełnianiu dokumentacji.

- Kosztorysy budowlane, analizy, konsulting techniczny.

- Kierowanie i nadzór nad realizacją robót budowlanych.

- Planowanie robót budowlanych zgodnie z wymogami jakościowymi, sztuką budowlaną oraz obowiązującymi przepisami prawa budowlanego.

- Gwarancje fachowości i profesjonalność obsługi inwestycji.

- Zarządzanie pracą podległych pracowników.

- Dbałość o realizacje budżetu i terminowe wykonanie zleconych prac.

- Terminowe rozliczanie pracowników, zadań, materiałów  oraz powierzonego sprzętu.

- Doświadczenie w kierowaniu zespołem.

- Wysokorozwinięte umiejętności organizacyjne.

- Komunikatywność oraz odpowiedzialność za podjęte zobowiązania.


 Uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalnościach:

- architektonicznej,

- konstrukcyjnej,

- drogowej,

- wod. – kan., c.o., went.

- gazowej,

- elektroenergetycznej,

- archeologicznej,

- konserwatorskiej,
 

Wieloletnie doświadczenie w realizacji inwestycji budowlanych z zakresu budownictwa.
Obsługa w języku angielskim i niemieckim.
        

BP MEDIATECH CONSTRUCTION
Krasickiego 2,
97-500 Radomsko,
tel.: 44 680 95 94,
e-mail: p.wieczorek@bpmc.com.pl
FORMULARZ KONTAKTOWY

Prezes Zarządu
Paweł Wieczorek

tel. 691 982 066

e-mail: p.wieczorek@bpmc.com.pl


 

Dyrektor
Ita Nowerska

tel. 519 767 999

e-mail: ita.nowerska@bpmc.com.pl

CZYTAJ DALEJ »