• 512 483 343
  • p.wieczorek@bpmc.com.pl

Oferta

Oferta

 

Filmowanie z powietrza
Nasza firma oferuje usługi z zakresu filmowania i fotografowania z powietrza przy użyciu profesjonalnych platform bezzałogowych.
Wykonujemy:

filmowanie z lotu ptaka, fotografowanie z lotu ptaka, montaż materiału.


Biuro projektowe BP MEDIATECH oferuje następujące usługi z zakresu budownictwa:

# sporządzanie projektów architektoniczno-budowlanych
# kierowanie realizacją robót budowlanych,
# nadzory budowlane,
# inwentaryzacje budowlane:

 

Z zakresu inżynierii ruchu drogowego BP MEDIATECH oferuje:

# projekty dróg
# projektowanie mostów

 

Projekty infrastruktury technicznej :
# projekty linii elektroenergetycznych wysokiego, średniego i niskiego napięcia
# projekty oczyszczalni, sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej
# projekty sieci gazowych
# projekty sieci ciepłowniczych i wodociągowych
# projekty linii telekomunikacyjnych i światłowodowych, a także LTE i Wimax
# projektowanie elektrowni fotowoltaicznych (słonecznych)
# projektowanie elektrowni wiatrowych